Formularz kontaktowy

Sąd Rejonowy w Działdowie

13-200 Działdowo
ul. Jagiełły 31

 

Informacje na temat funkcjonowania Sądu Rejonowego w Działdowie można uzyskać pod adresem boi@dzialdowo.sr.gov.pl lub poprzez wypełnienie poniższego formularza.

 

W celu utrudnienia rozsyłania spamu przez automaty, proszę rozwiązać proste zadanie matematyczne.
Dla przykładu: 2+1 daje 3.