I Ns 169/18

I Ns 169/18                                                                             

Ogłoszenie

            W Sadzie Rejonowym w Działdowie I Wydział Cywilny prowadzone jest postępowanie w sprawie o syg. akt I Ns 169/18 z wniosku Naczelnika Urzędu Skarbowego w Działdowie o stwierdzenie nabycia spadku po Dariuszu Radziszewskim zmarłym 6 sierpnia 2015r. w Olsztynie ostatnio stale zamieszkałym w Działdowie .

            Sąd wszystkich spadkobierców aby w terminie 3 (trzech ) miesięcy zgłosili się do Sądu i udowodnili swoje prawa do spadku , gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku. W skład spadku wchodzą długi.

 

                                                                                                                                                                                                                                   /-/ SSR A. Gierłachowski

Rejestr zmian dla: I Ns 169/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Działdowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-10-29
Publikacja w dniu:
2018-10-29
Opis zmiany:
b/d