I Ns 236/18

I Ns 236/18

Ogłoszenie

 

            W Sądzie Rejonowym w Działdowie w sprawie o syg. I Ns 236/18 prowadzone jest postępowanie z wniosku Jana Licznerskiego z udziałem Zofii Licznerskiej o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Rybnie przy ul. 1 maja 4 , dla której Sąd Rejonowy w Działdowie prowadzi księgę wieczystą numer EL 1D/00011683/3. W dziale drugi księgi wieczystej wpisani są Kazimierz i Bożena małżonkowie  Jędraszek  na prawach wspólności ustawowej.

            Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od zamieszczenia ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Działdowie i udowodnili swoje prawo do nieruchomości , gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie o ile zostanie udowodnione.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                   /-/ SSR A.Gierłachowski

Rejestr zmian dla: I Ns 236/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Działdowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-10-18
Publikacja w dniu:
2018-10-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Działdowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-10-18
Publikacja w dniu:
2018-10-18
Opis zmiany:
b/d