IV Wydział Ksiąg Wieczystych

tel 23 697 07 65

fax 23 697 07 89

wydzial.nkw@dzialdowo.sr.gov.pl


Przewodniczący Wydziału - Magdalena Burska

Kierownik Sekretariatu - Bożena Kuskowska

 

Kadra orzecznicza

starszy referendarz Magdalena Burska

referendarz - Żaneta Kopka

 

Właściwość rzeczowa

W Wydziale Ksiąg Wieczystych rozpoznawane są sprawy:

 • O założenie księgi wieczystej dla nieruchomości ( wpis prawa własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego prawa do lokalu , odrębnej własności lokalu ).
 • O wpis ograniczonych praw rzeczowych ( w szczególności hipotek, służebności osobistych, gruntowych).
 • O wpis praw osobistych i roszczeń.


Obowiązujące opłaty sądowe stałe:

 • 200 zł - za wniosek o wpis w ksiądze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej,
 • 100 zł - za wniosek o założenie księgi wieczystej.
  Od wniosków o wykreślenie wpisów pobiera się połowę opłaty pobranej od wniosku o wpis.
 • Skarga na czynności referendarza - odpowiada wysokości opłaty od wniosku o wydanie tego orzeczenia , nie więcej niż 100 zł.
  Wnioski o odpisy z ksiąg wieczystych składa się również na formularzach urzędowych.
 • Opłata sądowa od wniosku o odpis zwykły z księgi wieczystej wynosi 30 zł za 1 egz. płatna kartą w wpłatomacie lub na konto: 78 1010 0055 1263 0050 0800 0000

Rejestr zmian dla: IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Działdowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Monika Cybulska
Dokument z dnia:
2020-01-28
Publikacja w dniu:
2020-01-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Działdowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Monika Cybulska
Dokument z dnia:
2020-01-23
Publikacja w dniu:
2020-01-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Działdowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-10-24
Publikacja w dniu:
2019-10-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Działdowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-28
Publikacja w dniu:
2019-03-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Działdowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-02-25
Publikacja w dniu:
2019-02-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Działdowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-02-25
Publikacja w dniu:
2019-02-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Działdowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-30
Publikacja w dniu:
2018-11-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Działdowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-30
Publikacja w dniu:
2018-11-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Działdowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-30
Publikacja w dniu:
2018-11-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Działdowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-30
Publikacja w dniu:
2018-11-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Działdowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-30
Publikacja w dniu:
2018-11-30
Opis zmiany:
b/d