Prezes Sądu Rejonowego

Prezes Sądu Rejonowego w Działdowie

SSR Marcin Czapski

13-200 Działdowo ul. Jagiełły 31

Pokój nr 23, telefon 23 697 07 98

 Czynności Prezesa Sądu w zakresie administracji sądowej obejmują w szczególności:

1) zapewnienie właściwej organizacji pracy sądu;
2) analizę obciążenia sędziów i referendarzy sądowych w poszczególnych pionach i wydziałach;
3) zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania sądu;
4) zapewnienie sprawnego przekazania akt spraw sądowych, pism sądowych oraz innych dokumentów do innego sądu w przypadku  zmiany obszaru właściwości;
5) informowanie sędziów, referendarzy sądowych, urzędników i innych pracowników sądowych o ustalonych przez kolegium sądu zasadach podziału czynności oraz przydziału spraw poszczególnym sędziom i referendarzom sądowym;
6) dbałość o sprawne wykonywanie obowiązków przez sędziów, referendarzy sądowych, urzędników i innych pracowników sądowych oraz kulturę pracy;
7) dbałość o przestrzeganie właściwej jakości i terminowości sporządzania sprawozdań i innych dokumentów statystycznych;
8) rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących pracy sądu oraz przyjmowanie interesantów;
9) ustalenie sposobu korzystania z list ławników przez poszczególne wydziały sądu, zapewniającego możliwie równomierny ich udział w rozprawach, a także prowadzenie ewidencji udziału w nich ławników;
10) podejmowanie decyzji w sprawach bieżących, związanych ze sprawnym funkcjonowaniem sądu;

Przyjęcia Interesantów:

w każdą środę w godzinach 9 - 12

Rejestr zmian dla: Prezes Sądu Rejonowego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Działdowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-29
Publikacja w dniu:
2018-06-29
Opis zmiany:
b/d