Wykaz wydziałów

Wydziały

I Wydział Cywilny

Przewodniczący Wydziału SSR Robert Strzelczyk

Pokój nr 15, telefon 23 697 07 82

Zastępca Kierownika Sekretariatu Katarzyna Cymbalak

Pokój nr 1, telefon 23 697 07 76

Fax - 23 697 07 92

wydzial.cywilny@dzialdowo.sr.gov.pl

właściwość

 

II Wydział Karny
Przewodniczący Wydziału - Ewa Mroczek
Pokój nr 21, telefon 23 697 07 88
Kierownik sekretariatu - Małgorzata Ankiewicz
Pokój nr 20, telefon/fax 23 697 07 86
Sekcja Należności - Telefon 23 697 07 85

wydzial.karny@dzialdowo.sr.gov.pl

właściwość


III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Przewodniczący Wydziału SSR Tadeusz Witkowski

Pokój nr 12, telefon 23 697 07 79

Kierownik sekretariatu - Iwona Kowalska
Pokój nr 11, telefon / fax 23 697 07 78

wydzial.rodzinny@dzialdowo.sr.gov.pl

właściwość


IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Przewodniczący Wydziału - St. Referendarz Sądowy - Magdalena Burska
Pokój nr 26, telefon 23 697 07 73
Kierownik sekretariatu - Bożena Kuskowska
Pokój nr 27, telefon 23 697 07 65 65

Fax  23 697 07 89

wydzial.nkw@dzialdowo.sr.gov.pl

właściwość

Rejestr zmian dla: Wykaz wydziałów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Działdowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-30
Publikacja w dniu:
2018-11-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Działdowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-29
Publikacja w dniu:
2018-06-29
Opis zmiany:
b/d