Zarządzenie Nr 40/2018

Zarządzenie Nr 40/2018

Sędziego Wykonującego Funkcję Prezesa Sądu Rejonowego w Działdowie i Dyrektora Sądu Okręgowego w Elblągu wykonującego zadania Dyrektora Sądu

Rejonowego w Działdowie

 

z dnia 16 października 2018r.

 

 

 

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. b i art. 3la § 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 200lr. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018r. . poz. 23 ze zm.) w zw. z § 40 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia   201 Sr. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015r.. poz. 2316 ze zm.)

 

zarządzamy

 

ustalenie dnia 24 grudnia 2018r. (poniedziałek) dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Sądu Rejonowego w Działdowie z obowiązkiem odpracowania w dniu 8 grudnia 2018r. (sobota) w godzinach od 7.15 do 15.15., za wyjątkiem pracowników niepełnosprawnych, dla których dzień 24 grudnia 2018r. pozostaje dniem pracy.

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Działdowie.

 

 Wykonujący funkcje Prezesa Sądu Rejonowego w Działdowie

/-/ SSR Ewa Mroczek

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Nr 40/2018

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Działdowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-10-22
Publikacja w dniu:
2018-10-22
Opis zmiany:
b/d